October 27, 2012

Cara Cara Withdraw di fastcashmega.com

Sebelum melakukan penarikan ke payment processor / rekening Online Anda sebaiknya cek dulu Balance $ anda dengan cara klik menu " Account Overview " setelah memilih menu ini anda juga boleh melakukan penarikan dari " Withdraw " yang ada di account overview ataupun dari menu " Withdraw " yang ada di member area,Seperti gambar di bawah ini : 


Setelah memilih menu " Withdraw " maka akan muncul seperti gambar di bawah ini,anda tinggal melanjutkan proses penarikan seperti yang terdapat dalam gambar di bawah ini :

Setelah Anda klik Button withdraw tersebut maka akan diarahkan lagi seperti yang terdapat dalam gambar di bawah ini, maksud dari gambar di bawah ini adalah ketika anda melakukan penarikan sesuai dengan " sistem re-purcashe " yang ada di FCM yaitu 30% dari yang anda tarik akan dimasukkan ke Account Re-purcashe Balance dan nantinya dari hasil yang terkumpul dalam re-purcashe balance ini boleh digunakan untuk "Buy Cycler Spot" (Min.$10).
Dengan demikian walaupun tanpa satupun orang yang join di bawah anda "spot" anda juga boleh cycled/full (potensi income cycled spot 300%)
Anda boleh cek di "Account Overview" anda, 30% penarikan tadi,scroll sedikit kebawah dan lihat di "Re-purcashe Balance"

Setelah Muncul seperti gambar diatas tersebut proses langkah penarikan/withdraw sudah berhasil,tinggal anda lihat dan cek hasil penarikan atau withdraw dengan cara memilih menu " withdraw " setelah anda klik menu tersbt scroll mouse kebawah sehingga menemukan seperti gambar di bawah ini :

Catatan:
  1. Dan maksud tanda anak panah tersebut adalah ketika anda berhasil melakukan penarikan akan di "Pending dulu statusnya" sehingga paling lama pun yaitu 24 jam dari dari masa penarikan, dan jangan heran ketika $ anda yang berhasil masuk ke payment/rekening anda hanya 70% karena 30%nya dimasukkan ke Re-Purcashe Balance anda 
  2. Jika Status penarikan Anda tidak tercatat dalam " Payment History " dan $ anda juga dikembalikan ke account balance, maka kemungkinan terjadi kesalahan atau payment/rekening online anda tidak tercantum dalam status account anda maka pilih dan klik " Profile Page " seperti yang di tunjuk untuk melakukan pengeditan.
SEGERA JOIN FAST CASH MEGA
SEKARANG JUGA!
DAPATKAN MEGA PROFIT SETIAP HARI!
KLIK TOMBOL JOIN NOW BERIKUT

0 comments:

Post a Comment